Potrebne su vam usluge revizije i računovodstva?

Želite nam postaviti pitanje?

Revizija

Revizija je postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa.

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova. – (čl. 2 Zakona o reviziji)

Naša ponuda

Revizija financijskih izvještaja

Revizija se provodi sa konačnim ciljem izražavanja mišljenja i utvrđivanja jesu li svi temeljni financijski izvještaji u skladu sa financijskim okvirom izvještavanja.

Revizija EU projekata

Revizija EU projekata je proces kojim se verificiraju troškovi generirani u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU.

i

Računovodstvo

Računovodstvo je proces evidentiranja i obrađivanja financijskih podataka sa ciljem izvještavanja, planiranja, nadzora i donošenja odluka.

Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti je procjena i analiza potencijala željene investicije koja pomaže u procesu donošenja odluke o mogućnosti ostvarenja i materijalnoj uspješnosti.

Porezno savjetovanje

Porezno savjetovanje pruža odgovore na porezne upite, poreznu optimizaciju, osiguravanje kontinuiranog praćenja i smanjenja poreznih rizika.

Financijski due diligence

Due diligence je proces pažljivog, sustavnog i detaljnog ispitivanja, pregleda i analize podataka o kandidatu za ulaganje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje informacija od strane samog ciljnog objekta.

Pošaljite nam poruku