Savjetovanjem pružamo odgovore na porezne upite, poreznu optimizaciju, osiguravamo kontinuirano praćenje i smanjenje poreznih rizika.

 • odgovori na porezne upite
 • porez na dodanu vrijednsot
 • porez na dobit
 • porez na dohodak
 • preventivni porezni uvid s ciljem utvrđivanja poreznih rizika
 • porezne analize i strukturiranje transakcija
 • porezne optimizacije
 • ino oporezivanje
 • kontinuirano savjetovanje
 • izrade godišnjih izvještaja
 • transferne cijene
 • vođenje poslovnih knjiga
 • obraćunavanje plaće i drugih dohodaka