POREZNO SAVJETOVANJE

Savjetovanjem pružamo odgovore na porezne upite, poreznu optimizaciju, osiguravamo kontinuirano praćenje i smanjenje poreznih rizika.

N

odgovori na porezne upite

N

porez na dodanu vrijednost

N

porez na dobit

N

porez na dohodak

N

kontinuirano savjetovanje

N

izrada godišnjih izvještaja

N

obraćunavanje plaće i drugih dohodaka

N

preventivni porezni uvid s ciljem utvrđivanja poreznih rizika

N

porezne analize i strukturiranje transakcija

N

porezne optimizacije

N

ino oporezivanje

N

transferne cijene

N

vođenje poslovnih knjiga