REVIZIJA EU PROJEKATA

Revizija EU projekata je proces verificiranja troškova generiranih u projektima financiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova. Prema Posebnim uvjetima natječaja iz Strukturnih fondova EU za razdoblje od 2014.-2020., te Općim i Posebnim uvjetima natječaja iz pretpristupnih fondova EU, za većinu projekata je obvezna revizija odnosno verifikacija troškova projekta.

Revizija EU projekata je nužna kako bi se potvrdilo da su svi troškovi nastali po projekti uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u budžetu projekta, te da su u skladu sa kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU. S obzirom da se radi o strogim kriterijima potrebno je osim odličnog poznavanja propisa i smjernica propisanih od strane EU, znatno iskustvo u provođenju revizije troškova projekata financiranih iz fondova i programa EU.

Tim naših revizora je posebno educiran za područje EU fondova i revizije projekata financiranih iz EU fondova, svi članovi tima posjeduju višegodišnje iskustvo u reviziji EU projekata iz državnog i privatnog sektora. Svojim klijentima osim provedbe revizije EU projekata, pružamo i preporučamo redovitu komunikaciju za vrijeme trajanja provedbe projekta, kako bi se moguće pogreške u provođenju projekta svele na najnižu moguću razinu. S obzirom da postupanja koja nisu u potpunosti u skladu sa propisanim kriterijima rezultiraju smanjenjem ili u iznimnim slučajevima oduzimanjem cjelokupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

Nudimo usluge:

N

Revizije projekata financiranih od strane EU

N

Konzultacije oko administrativno-financijskog upravljanja projektom

N

Nadzor nad administrativno-financijskom dokumentacijom projekta

Pošaljite nam poruku