Revizija financijskih izvještaja

 

Svako društvo je drukčije, naš posao je razumjeti vaše poslovanje i prilagoditi usluge revizije veličini i prirodi vašeg društva. To nam omogućava uvid u poslovanje i pružanje kvalitetnih savjeta temelenih na našem znanju i razumijevanju vašeg poslovanja.

 

Popis usluga revizije:

 

 • Zakonska revizija

U Republici Hrvatskoj zakonska revizija financijskih izvještaja je propisana Zakonom o reviziji. Sva društva koja su prethodnu godinu završili s prihodimo od 30 ili više milijuna kuna su zakonski obveznici revizije. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Na temelju financijskih izvještaja revizor daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzeća.

Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od ovih informacija imaju prvenstveno vlasnici i manageri društva te investitori i državne institucije kojima je kvalitetno odrađena revizija najbitniji pokazatelj urednog poslovanja društva.

 • Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

U revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima spadaju sve usluge revizije koje koriste poduzetnici kojima su potrebne statusne promjene u poslovanju.

To su:

 •  Revizije osnivanja
 •  Revizije spajanja i pripajanja trgovačkih društava
 •  Revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
 •  Revizije podjela

 

 • Revizija EU projekata

Otkako je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske Unije otvorile su joj se mogućnosti korištenja i dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Praktički svi mogu biti korisnici sredstava, međutim, svi projekti i grantovi podliježu nizu specifičnih pravila, a revizija takvi projekata je obvezna za sve korisnike s dodjeljenim sredstvima u iznosu preko 100.000 €.

 

 • Revizija reinvestiranja dobiti i povećanja temeljnog kapitala

Zakon o porezu na dobit omogućuje oslobađanje od plaćanja poreza na dobit ukoliko želite reinvestirati dobit, ali uz prethodno obavljenu reviziju financijskih izvještaja društva, s posebnim naglaskom na račun dobiti i gubitka te utvrđenu dobit. Ovaj postupak revizije se ne razlikuje od standardnog opsega i postupka revizije.

 • Revizije u postupcima predstečajne nagodbe

Poduzetnici koji su, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), dužni pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, trebaju uz prijedlog za otvaranje postupka podnijeti i set izvješća revizora koji sadrži:

To su:

 • izvješće o financijskim izvještajima priloženim uz prijedlog za provedbu postupka predstečajne nagodbe,
 • izvješće revizora o realnosti i objektivnosti popisa obveza
 • izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva i o planu financijskog i operativnog restrukturiranja

Revizor treba revidirati financijske izvještaje dužnika koji se prilažu uz prijedlog, navedeni izvještaji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga.

 • Revizije po narudžbi

Revizija po narudžbi obuhvaća usluge revizije koje se naručuju od strane samih vlasnika, managmenta tvrtke ili banaka radi kontrole društva korisnika sredstava (u koje spadaju i svi korisnici sredstava financiranih od strane EU, Svjetske banke i ostalih institucija).

Posebna vrsta revizije u je forenzična revizija, koja za razliku od standardne revizije (koja pregledava zakonitost u smislu računovodstva), pregledava zakonitosti u smislu svih ostalih zakona kroz pretraživanje ukupnog poslovanja (npr. pokušaji utaje poreza, novca vlasnika i ostalo)

U revizije za posebne namjene spadaju:

 • Revizije dijelova poduzeća
 • Forenzična revizija
 • Uvid u poslovanje
 • Ostale revizije za posebne namjene