USLUGE REVIZIJE

Revizija financijskih izvještaja

Svako društvo je drukčije, naš posao je razumjeti vaše poslovanje i prilagoditi usluge revizije veličini i prirodi vašeg društva. To nam omogućava uvid u poslovanje i pružanje kvalitetnih savjeta temeljenih na našem znanju i razumijevanju vašeg poslovanja.

Popis usluga revizije:

Zakonska revizija

U Republici Hrvatskoj zakonska revizija financijskih izvještaja je propisana Zakonom o reviziji. Sva društva koja su prethodnu godinu završili s prihodima od 30 ili više milijuna kuna su zakonski obveznici revizije. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja. Na temelju financijskih izvještaja revizor daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzeća.

Revizija obuhvaća i ispitivanje i ocjenu poslovanja, organiziranosti poslovnih funkcija, načina donošenja poslovnih odluka i funkcioniranja informacijskog sustava. Korist od ovih informacija imaju prvenstveno vlasnici i menadžeri društva te investitori i državne institucije kojima je kvalitetno odrađena revizija najvažniji pokazatelj urednog poslovanja društva.

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

U revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima spadaju sve usluge revizije koje koriste poduzetnici kojima su potrebne statusne promjene u poslovanju.

To su:

N

Revizije osnivanja

N

Revizije spajanja i pripajanja trgovačkih društava

N

Revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala

N

Revizije podjela

Revizija EU projekata

Otkako je Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske Unije otvorile su joj se mogućnosti korištenja i dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova. Praktički svi mogu biti korisnici sredstava, međutim, svi projekti i grantovi podliježu nizu specifičnih pravila, a revizija takvi projekata je obvezna za sve korisnike s dodijeljenim sredstvima u iznosu preko 100.000 €.

Revizija reinvestiranja dobiti i povećanja temeljnog kapitala

Zakon o porezu na dobit omogućuje oslobađanje od plaćanja poreza na dobit ukoliko želite reinvestirati dobit, ali uz prethodno obavljenu reviziju financijskih izvještaja društva, s posebnim naglaskom na račun dobiti i gubitka te utvrđenu dobit. Ovaj postupak revizije se ne razlikuje od standardnog opsega i postupka revizije.

Revizije u postupcima predstečajne nagodbe

Poduzetnici koji su, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), dužni pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, trebaju uz prijedlog za otvaranje postupka podnijeti i set izvješća revizora koji sadrži:

To su:

N

izvješće o financijskim izvještajima priloženim uz prijedlog za provedbu postupka predstečajne nagodbe

N

izvješće revizora o realnosti i objektivnosti popisa obveza

N

izvješće o procijenjenoj vrijednosti društva i o planu financijskog i operativnog restrukturiranja

Revizor treba revidirati financijske izvještaje dužnika koji se prilažu uz prijedlog, navedeni izvještaji ne smiju biti stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga.

Revizije po narudžbi

Revizija po narudžbi obuhvaća usluge revizije koje se naručuju od strane samih vlasnika, menadžmenta tvrtke ili banaka radi kontrole društva korisnika sredstava (u koje spadaju i svi korisnici sredstava financiranih od strane EU, Svjetske banke i ostalih institucija).

Posebna vrsta revizije u je forenzična revizija, koja za razliku od standardne revizije (koja pregledava zakonitost u smislu računovodstva), pregledava zakonitosti u smislu svih ostalih zakona kroz pretraživanje ukupnog poslovanja (npr. pokušaji utaje poreza, novca vlasnika i ostalo).

U revizije za posebne namjene spadaju:

N

Revizije dijelova poduzeća

N

Forenzična revizija

N

Uvid u poslovanje

N

Ostale revizije za posebne namjene

Pošaljite nam poruku